16/05/2017

Κανονισμοί

Κανονισμοί διεξαγωγής του αγώνα:

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 .
 • ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:00 π.μ. στη πλατεία Πληκατίου [υψ. 1240μ.] και ο τερματισμός θα είναι στο ίδιο σημείο
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον αγώνα είναι οι δρομείς να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Ο αγώνας λόγω της ιδιομορφίας του απευθύνεται σε αθλητές με καλή φυσική κατάσταση και εμπειρία κίνησης σε ορεινό περιβάλλον. Η επιλογή θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρόνος τερματισμού του τελευταίου αθλητή να μην υπερβαίνει τις 5.5 ώρες. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την συμμετοχή [να μην εγγράψει και δώσει αριθμούς] σε άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Ασφαλώς καθένας μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής με δική του ευθύνη. Για τις εγγραφές θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας
 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ως μέγιστο όριο ορίζεται ο αριθμός των 200 συμμετεχόντων. Η τελική ημερομηνία εγγραφής είναι η 25Μαΐου εκτός εάν συμπληρωθεί νωρίτερα ο αριθμός των αθλητών.
  Οι εγγραφές στον αγώνα ξεκινούν από τις 11 Μαΐου 2017. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα είναι 20 ευρώ.
  Τρόποι Πληρωμής: Η δήλωση συμμετοχής & η πληρωμή γίνεται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, αποκλειστικά από το site της My Adventure.
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η παραλαβή των αριθμών θα γίνει το Σάββατο 3/6 από το κατάστημα Fifth Element (Δαγκλή 2 & Παπάζογλου-Ιωάννινα) 10:00-14:00 και από την πλατεία του Πληκατίου (6-8 μ.μ.) και την Κυριακή 4/6 από τo χώρο εκκίνησης (8.00-9.00 π.μ.)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Ο αγώνας κινείται σε τεχνική διαδρομή που φθάνει μέχρι 40% κλίση. Θα υπάρχει επαρκής σηματοδότηση.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Στον αγώνα θα υπάρξουν οι κατηγορίες:
  α) Γενική κατηγορία
  β) Κατηγορία Γυναικών
  γ) Αθλητές με ημερομηνία γέννησης έως το 2000
  δ) Αθλητές με ηλικία >55 ετών
 • ΑΠΟΝΟΜΗ: Οι απονομή Κυπέλλων στους νικητές θα γίνει μετά τη λήξη της χρονομέτρησης του αγώνα.
 • [ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ] ΕΠΑΘΛΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ: Κύπελλα θα δοθούν στους τρεις πρώτους άνδρες και γυναίκες της γενικής κατηγορίας. Αναμνηστικό μετάλλιο θα δοθεί σε όλους τους αθλητές κατά τον τερματισμό τους.
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ : Ακυρώσεις συμμετοχών γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν γραπτής αιτήσεως.
 • ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Ο αγώνας θα έχει 4 σταθμούς τροφοδοσίας όπου θα δίνεται νερό.
 • ΠΑΡΑΧΩΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Οι συμμετέχοντες σαφώς και αποκλειστικά παραχωρούν στο διοργανωτή το δικαίωμα χρήσης του ονόματός τους, των στοιχείων τους, των φωτογραφιών τους ή οποιουδήποτε εγγράφου του αγώνα για μελλοντική εκμετάλλευση ή χρήση σε δικαστικές υποθέσεις , ρυθμιστικές αρχές, διαφήμισης ή χρήσης τους για στατιστικά δεδομένα
 • ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 10 λεπτά μετά τον τερματισμό του.
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ – ΑΝΑΒΟΛΗ: Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη διαδρομή ή και να αναβάλλει για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την εκκίνηση των αγώνων, με γνώμονα πάντα την σωματική ακεραιότητα των αθλητών.
 • ΠΟΙΝΕΣ: Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού: Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής, αποδοχή εξωτερικής βοήθεια από οποιοδήποτε τροχοκινούμενο, ρίψη απορριμμάτων, παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά, μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών, αγένεια – ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ., μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου, άρνηση εξέτασης από γιατρό της οργάνωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η διοργάνωση δεν ευθύνεται για το τυχόν τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αθλητών, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι έχουν πρόσφατα εξεταστεί από ιατρό και μπορούν να αγωνιστούν. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για καταστροφή, κλοπή, απώλεια, κτλ της προσωπικής περιουσίας των συμμετεχόντων.
 • ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένου κατά μήκος της διαδρομής. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Απόρριψη υλικών συσκευασίας σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επιφέρει την ποινή αποκλεισμού του αθλητή. Ο κάθε αγωνιζόμενος υποχρεούται να ακολουθεί τα σήματα σωστής κατεύθυνσης του αγώνα. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παραπάνω και να υπακούσουν σε τυχόν υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις των κριτών, επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση, έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης οποιαδήποτε παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Διοργάνωση του αγώνα.
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στον αγώνα είναι κατά τη διαδικασία εγγραφής να δηλώσει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση των κανονισμών του αγώνα και ότι τους αποδέχεται πλήρως και απαρέγκλιτα.