Διαμονή

Πλησιέστερα καταλύματα για το Grammos Mountain Run

Για την περιοχή της Κόνιτσας η οποία βρίσκεται περίπου 50 λεπτά απ’ τον αγώνα πληροφορίες για καταλύματα θα βρείτε στο πιο κάτω link που ανήκει στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Κόνιτσαςhttp://www.konitsa.gr/companies/diamone-7